Generalforsamling

Overskrift

Generalforsamling fredag d.17/01-2014 i Vordingborghallen

 1. Konstatering af mandater
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Formandens beretning (Peter Pedersen)
 4. Regnskab (Freddi Nygaard)
 5. Valg af formand: Peter Pedersen ( modtager genvalg) 
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:                                                                                      
 7. Jan Qvortrup 0100 (Modtager IKKE genvalg) Kaj Pedersen 038 ( Modtager genvalg) 
 8. Valg af 2 bestyelsessuppleanter Carsten Pedersen 0100 og Doris Arnesen 038
 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  Lars Ruskov 081 rivisor Poul Erik Szymula 0100 rivisor Finn Rasmussen 0112 suppleant
 10. Valg af Løslader: Henning Hansen 012 og Peter Pedersen 0100
 11. Indkomne forslag: Ingen forslag
 12. Kontingent:                                                                                           Juniormedlemmer - kontigent fri i 2013 - Familimedlemskab 150,00 kr.pr.kode     Øvrige Medlemmer kr. 150,- pr. medlem
 13. Flyveplan - Pokaler
 14. Eventuelt.

 

 

 

Overskrift

AD.1  15 mandater

AD.2  Mogens Stub 081,  

AD.3 beretningen godkendt

AD.4 Regnskabet godkendt

AD.5 Formanden genvalgt

AD.6 Kaj Pedersen 038 genvalgt, Henning Hansen 012 nyvalgt

AD.7 Lars Ruskov 081 og Doris Arnesen 038

AD.8 Revisorerne begge blev genvalgt,  suppleant: Jan Kania

AD.9 Løslader: Henning Hansen 012 og Peter Pedersen 0100

AD. 10 Ingen forslag🙂

AD.11 Uforandret kontingent.  

AD.12  (se flyveplanen under informationer)

Der blev indført et sydmesterskab bestående af de 6 Tysklandsflyvninger som sektionen arrangere.                                        

Nord mesterskab bestående af 6 Gilleleje flyvninger og en Markaryd  flyvning som sektionen arrangere.                                                                                                         

Et stort mesterskab bestående af 2 DdB langflyvninger og 5 DdB mellemdistanceflyvninger                   

Ungemesterskab bestående af de 3 ungeflyvninger sektionen arranger                             og de 2 DdB ungeflyvninger

AD. 12