Reglement

Reglement

 

 

Sektionsklub 22

Reglement

2015.

 

 

Bestyrelse & Udvalg: 

Formand:
Peter Pedersen, Dan 100, 56711219/22134258,  malermester@pedersen.mail.dk

Næstformand:
Henning Hansen, Dan 012, 22464963,  henning.bente@youmail.dk                     

Kasserer:
Freddi Nygaard, Dan 018, 55381160/24627361, frnygaard@yahoo.dk

Sekretær:
Peter Pedersen, Dan 100, 56711219/22134258, malermester@pedersen.mail.dk

Anmeldelser og Resultater:
Freddi Nygaard, Dan 018, 55381160/24627361, frnygaard@yahoo.dk

Hjemmeside:
Lars Ruskov; Dan 081, 40376666                  

Medlem:
Søren Andersen, Dan 012, 27129215

Medlem:
Kaj Pedersen, Dan 038, 20621994

Udstilling:
Kaj Pedersen, Dan 038, 20621994

Løslader:
Peter Pedersen, Dan 100, 22134258

Løslader:
Henning Hansen, Dan 012, 22464963

Gebyr & Spil:

Hornbæk                                                                                                                            05,00 kr.

Trittau                                                                                                                                 09,00 kr.

Soltau                                                                                                                                12,00 kr.

                                                                                                                                        

Spil i sektionen på samtlige flyvninger:

Spil A:            1(2 kr.)  2(5 kr.) 3(15 kr.) Dan (012, 038, 081, 0112)

Spil B:             1(2 kr.)  2(5 kr.) 3(15 kr.) Dan(018, 0100, 0245)

 

Områdeopdeling/flyvekode:

Område A      Dan (012, 038, 081, 0112)

Område B      Dan (018, 0100, 0245)

Foreningens hjemkommune er bestemmende for hvilket område, det enkelte medlem tilhører.

Henholdsvis kommuner nord (område B) og syd (område A) for Storstrømmen.

 

Løsladelse:

Duerne løslades når forholdene skønnes gunstige. I de tilfælde, hvor der kapflyves med både unger og gamle duer fra samme station, løslades duerne samtidigt.

Oplysning om løsladelse vil ske via DdB’s hjemmeside samt via SMS til de medlemmer, der har tilmeldt sig denne ordning.

Hvis der på flyvninger deltager duer fra foreninger uden for sektionens område, løslades disse altid separat og min. 15 minutter efter sektionens sidste slip.

 

Transport:

Ingen foreninger kan uden sektionsklubbens formands tilladelse forsinke transporten af duerne.

Chaufføren har pligt til at følge opsamlingsplanen.

 

Reglement:

DdB’s reglement er gældende i alle tilfælde, og flyvningerne afsluttes ved 333,33 m.p.m.

Deltagelse i sektionens præmierække forudsætter, at foreningens duer er indberettet til EDB udregning i sektionen hver uge, dette gælder både DdB- og sektionsflyvninger.

 

Resultater:

Samlet sektionsresultat offentliggøres løbende på sektionens hjemmeside.

Resultaterne tilsendes endvidere foreningerne pr. mail.

 

Kørepenge:

Ved transport af duer til centralopsamlingsstederne beregnes der kørepenge efter flg. regler:

1,50 kr. pr. kørt km. Udmålt efter Krak.

Beløbet til refusion af kørepenge kan, på den enkelte flyvning, ikke overstige gebyret for de afsendte duer.

 

Mærkesedler:

Der benyttes generelt ikke mærkesedler.

Dog skal foreninger, der ønsker separatslip udenfor konkurrence, benytte blå- henholdsvis gule mærkesedler.

Der kan på hver flyvning, blandt sektionens foreninger, kun gennemføres et separatslip udenfor konkurrence.

Hvis der på flyvninger deltager duer fra foreninger uden for sektionens område, skal disse kurve påsættes mærkesedler i farve efter aftale.

 

Kontingent 2015:

Juniormedlemmer                                                                                            kontingentfri i 2015.

Familiemedlemskaber:                                                                                   150,00 kr. pr. kodenr.

Øvrige medlemmer:                                                                                       150,00 kr. pr. kodenr.

 

Løsladelsestidspunkt:

Meddeles via DdB’ s SMS tjeneste.

                                                                                                                

Indberetning:

Indberetning finder sted til DdB’s hjemmeside under blå- henholdsvis gul flyvning.

I øvrigt som DdB flyvninger.

 

Præmier & Pokaler:

Sektionsvinderne tildeles diplom.

Bremenpokal: Bremen hvid flyvning i uge 24.

Antwerpenpokal: Antwerpen i uge 27.

Guldborgsund Pokallands Pokal: Göttingen i uge 25.

 

Anmeldelse, Regnskab, Resultater via E-mail:

Regnskab sendes til sektionen via E-mail ligesom til DdB. (husk kurveattester til chaufføren)

E-mail: frnygaard@yahoo.dk

 

Resultater fra udregningsdagen sendes via E-mail ligesom til DdB.

E-mail: frnygaard@yahoo.dk

(gælder også når der kun flyves i DdB regi)

 

Indbetaling for den enkelte flyveweekend sendes via netbank til kassereren Freddi Nygaard,

(frnygaard@yahoo.dk) Pengene overføres via dette format i netbank: Danxxx ugeyy hvor xxx

står for forening og yy står for ugenr. Reg.nr.: 6220 kontonr.: 1103561.

 

Efter sæsonen skal bestyrelsen tage stilling til fordeling af et eventuelt overskud i forb. m.

flyvningernes afvikling.

Fordeling kan først finde sted efter en kassebeholdning over kr. 60000.00

Fordelingen sker foreningsvist efter antal afsendte duer.

 

Mesterskaber:

beregnes på områdepoint.

Samtlige foreningens flyvninger skal indberettes til sektionen, (ikke private flyvninger) hver uge - også når der ikke flyves i sektionsregi.

Ingen indberetning = ingen mesterskabs chance.

 

1.   Sektionens DdB mesterskab m. gl. duer:
       (2 langflyvninger samt 5 mellemdistanceflyvninger).

2.   Sektionens sydmesterskab m. gl. duer:
       (Alle flyvninger fra Trittau og Soltau).

2A  Sektionens nordmesterskab m. gl. duer:
        (Alle flyvninger fra Hornbæk).

3.   Sektionens unge mesterskab:
       (4 flyvninger arrangeret af sektionen samt 2 DdB ungeflyvninger).
       Der udskydes 2 flyvninger efter eget valg

4.   Diplomer udskrives til vindere af vandrepokaler.

5.   Propositioner på vandrepokaler: 3 gange i træk / 5 gange i alt.